Lid worden

Lid worden van Alphen Eagles

Leuk dat je lid wilt worden van onze vereniging. Je meldt je aan als lid van de Alphen Eagles door de onderstaande formulieren, een recente pasfoto en een kopie van je geldige legitimatie op te sturen naar het secretariaat of in te leveren bij de coach.
Ben je jonger dan 18 jaar dan moeten ook je ouder(s)/verzorger(s) of wettige vertegenwoordiger(s) het inschrijvingsformulier tekenen.

Lid worden? Dit hebben we nodig:

Op proef
Heb je nog een beetje twijfel, maak dan gebruik van de kennismakingsperiode en train vier weken gratis mee. Pas daarna beslis je of je wel of geen lid wilt worden.
Tijdens deze trainingen kan een speler GEEN aanspraak maken op de bondsverzekering en speel je dus voor eigen risico. Je kunt de club Alphen Eagles ook niet aansprakelijk stellen voor eventuele schade van welke aard dan ook.

Verenigingsjaar en lidmaatschap 
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Lidmaatschap wordt aangegaan voor het volledige (of resterende) verenigingsjaar en wordt steeds stilzwijgend verlengd voor de periode van één verenigingsjaar.

Opzeggen lidmaatschap

Het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk (per post of email) bij het secretariaat (secretariaat@alpheneagles.nl) of de ledenadministratie (ledenadministratie@alpheneagles.nl) van de vereniging worden beëindigd met in achtneming van een opzegtermijn van tenminste één kalendermaand en dus uiterlijk op 30 november.
Indien het lidmaatschap van de vereniging, ongeacht de reden of oorzaak,  gedurende het verenigingsjaar wordt beëindigd, is het lid de contributie tot en met het einde van het verenigingsjaar verschuldigd. Contributie 2016 (geldig tot en met 31-12-2016)


Eénmalige inschrijfkosten: € 5,-

Peewee € 100,-
Cubs € 150,-
Cadets € 175,- *
Juniors € 210,- *
Senior € 275,- *

De peildatum is 1 januari van het jaar.
Indien men in de loop van een jaar lid wordt, is contributie verschuldigd evenredig aan het restant van het verenigingsjaar. 

Betaling

In alle gevallen wordt de contributie geïncasseerd door middel van een automatische incasso, waarvoor het lid (bij minderjarige leden: de ouders) een machtiging heeft (hebben) afgegeven aan de vereniging. Hierbij is het mogelijk om de verschuldigde jaarcontributie (of het evenredige deel ervan) in één of meerdere termijnen te laten incasseren.
 
Transferperiode en transfers
 
De transferperiode start aan het einde van het competitieseizoen nadat de finale wedstrijden in ALLE disciplines zijn gespeeld en eindigt op 31 oktober van het jaar. Uitschrijvingen van leden die naar een andere vereniging willen verhuizen moeten door de ledenadministratie voor het einde van deze periode aan de AFBN zijn door gegeven. Uitschrijvingen na 31 oktober zullen natuurlijk normaal gehonoreerd worden.
Deze leden kunnen dan echter komend seizoen NIET meer als spelend lid bij een andere vereniging worden ingeschreven. Uitschrijvingen met terug werkende kracht zullen niet geaccepteerd worden.
Indien een lid voor 31 oktober heeft opgezegd maar nog een betalingsachterstand heeft, dan wordt het lid met schuld uitgeschreven. Het lid kan dan na 31 oktober pas naar een andere vereniging als de vereniging hem, na het voldoen van de betalingsachterstand, alsnog "vrij" geeft.

Vragen?

Eventuele vragen over het lidmaatschap van Alphen Eagles kunt u per email sturen naar: info@alpheneagles.nl